Web baserte løsninger

Vi har siden 2004 levert Web baserte løsninger til Kommunale og private vannverk rundt om i Norge.

I 2008 kom det et gjennombrudd innen disse løsningene via Zenon Hmi systemer. Vi investerte da i egen server med tilknytning til flere vannverk via Internett.

Sikkerhet ble etterhvert et tema og vi fikk da satt opp løsninger som ivaretar kundens anlegg over Internett på en sikker måte med kryptert overføring.

Rimelige løsninger via Hmi terminaler eller Pc plassert ute på anlegg.

Rapportering/Innhenting av data via batteri datalogger eller Pls systemer i prosessanlegg.

 

                                           Kjennetegn på våre løsninger er

  • God kvalitet på Automasjons løsningene via våre leverandører som skal fungere i mange år, vi har i dag kunder i fra 1996 som har fulgt oss hele veien.

  • En av få som begynte med sikrere løsninger over internnett tidlig.

  • Alle våre systemerer er basert på åpene protokoller samt standardisert Software fra ledende leverandører, både pls og Hmi software.

  • Support over nett gjør at avstander reduseres til kun noen tastetrykk. Oppdateringer og eventuell feilsøking